วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550

ความงดงาม

ความงดงามอย่างไทยเป็นอย่างไร
เอกลักษณ์ของคนไทยเป็นที่หนึ่งในจักรวาล ไม่มีชาติไหนที่วัฒนธรรมเหมือนคนไทย เป็นเอกลักษณ์ของไทยซึ่งหาดูได้ยากมากในสมัยนี้

ไม่มีความคิดเห็น: