วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรต่อวิชาชีพพยาบาลสุนทรียศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรต่อวิชาชีพพยาบาล คือช่วยเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์มากขึ้น ทำให้มีชีวิตชีวามากขึ้น ไม่แข็งกระด้าง ซึ่งการทำงานพยาบาลในปัจจุบันนี้ต้องใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติงาน ความอ่อนโยนมองโลกในแง่ดี ใจเย็น ความนุ่มนวลของพยาบาลมีมาตั้งแต่สมัย
มิสฟอเรนท์ ไนติงเกล(ดังรูป)ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลในวงการพยาบาล ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการช่วยเหลือดูแลทหารที่เจ็บป่วยจากภัยสงคราม ที่ไม่มีผู้ดูแล ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนมองโลกในแง่ดี โดยไม่นึกถึงความลำบากที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ความเอื้ออาทร และความเสียสละของท่านจึงสืบทอดมายังพยาบาลรุ่นหลัง ต่อๆกันมาแต่ในสังคมปัจจุบัน ความเครียด การเอาตัวรอดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทำให้บางคนไม่มีสุนทรีในอารมณ์ อาจทำให้คนที่เป็นพยาบาลขาดความสมดุลย์
ดังนั้นวิชาสุนทรียศาสตร์เป็นความรู้ที่เติมเต็มที่ทำให้ความเป็นพยาบาลของเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: