วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ประวัติส่วนตัวชื่อจริง :นัทธมน ธนกรชวฤทธิ์
ชื่อเล่น :ปุ้มปุ้ย (ปลากระป๋อง)
เกิดวันที่ :22 มิถุนายน 2513
สถานภาพ :โสด....ซะเมื่อไหร่
ประวัติครอบครัว:จากรูป(ขวา)สามี...1....คน บุตร....1...คน ผู้หญิงชื่อ น้อง LEMONน่ารักด้วย 2ขวบ5เดือน เห่อ ลูกนะค่ะเพราะแต่งงาน 10 ปีเพิ่งมีมาได้ 1 คน
ที่ทำงาน : สถานีอนามัยบ้านห้วยผักชี อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ตำแหน่ง :หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านห้วยผักชี
อายุราชการ:17 ปี
ปัจจุบัน:นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ 4
ความรู้สึกของการเป็นนักศึกษา: ดีนะค่ะได้ป็นเด็กอีกครั้ง
สิ่งที่โปรดปราน: ช็อปปิ้ง
บ้านเกิด: นครปฐม

ไม่มีความคิดเห็น: